Strona Główna  |  Redakcja  |  Kontakt  |  Rejestr Zamian  |  Statystyki
E-URZĄD
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

    Skrzynka ta działa w ramach rządowego projektu e-PUAP, który udostępnia platformę wymiany korespondencji elektronicznej na stronie www.epuap.gov.pl Obecna funkcjonalność skrzynki jest nieustannie poszerzana. Pieczę nad tym procesem sprawuje Departament ds. Informatyzacji przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Aby używać systemu ePUAP do korespondencji z Urzędem Miasta Wąbrzeźno należy:

1.  Dokonać rejestracji i logowania na platformie www.epuap.gov.pl (konto jest bezpłatne).
2.  Ze strony głównej platformy ePUAP przejść do zakładki Katalog Usług i wyszukać podmiot: Urząd Miejski w Wąbrzeźnie (Województwo Kujawsko-Pomorskie,  powiat wąbrzeski).  
3. Następnie po dokonaniu wyboru podmiotu pojawi się okno ze spisem dokumentów elektronicznych jakie można aktualnie przesyłać drogą cyfrową do danego urzędu. W chwili obecnej znajduje się tam formularz wniosku o charakterze ogólnym, stopniowo dostępność kolejnych formularzy będzie poszerzana w miarę rozwoju projektu. Po wybraniu odpowiedniej pozycji i zaznaczeniu opcji Szczegółowe Informacje zostaną Państwo przekierowani do strony z opisem danego dokumentu. Jeżeli są Państwo aktualnie zalogowani, w informacjach na temat dokumentu aktywna będzie opcja Przejdź do formularza, po wybraniu której będą mieli Państwo możliwość wypełnienia formularza elektronicznego.
4. Ostatnim krokiem po wypełnieniu formularza jest jego podpisanie za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem. Po podpisaniu wybierają Państwo opcję Wyślij.

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:
1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu  on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego.
2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu
- poniedziałek od godz. 7.30 do godz. 15.30
- wtorek od godz. 7.30 do godz. 16.30
- środa od godz. 7.30 do godz. 15.30
- czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30
- piątek od godz. 7.30 do godz. 14.30

do sekretariatu pok. 7 na następujących nośnikach danych:
a. Dyskietka 1,44 MB
b. Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
c. Płyta CD-RW

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.
Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:
1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes.
2.  Akceptowane formy załączników to:
DOC, RTF
XLS
CSV
TXT
GIF, TIF, BMP, JPG
PDF
ZIP
3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.


;
Opublikował: admin
Wytworzył: admin
Data publikacji: 2008-05-29 14:08:32
Data modyfikacji: 2015-01-07 08:15:57
Ilość wyświetleń: 8792
Historia tej strony
POWRÓT   Drukuj  
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta Wąbrzeźno
BIP by Concept INTERMEDIA